Instruktoři

Ing. Pavel Jeníček

Koordinátor regionální akademie (tzv. Main Contact).

Vzdělání:
SPŠ Kratochvílova (2001)
FEI VŠB-TUO – Ing. (2006)

Držitel průmyslových certifikátů:
CCNA Security (2010)
CCNA Wireless (2010)
CCNP (2010)

Zaměstnání:
CIT VŠB-TUO (správa sítě, WiFi)

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS
CCNP ROUTE
CCNP SWITCH
CCNP TSHOOT

Člen ITC ČR s oprávněním školení CCNA instruktorů.
Člen CEE CCNP Networked Academy s oprávněním školení CCNP instruktorů.

pavel.jenicek(at)vsb.cz

Ing. Jiří Grygárek

Vzdělání:
Fakulta strojní a elektrotechnická VŠB-TUO, obor Sil­no­prou­dá e­lek­tro­tech­nika.

Držitel průmyslových certifikátů:
CCNP (2005)
Novell CNE

Zaměstnání:
CIT VŠB-TUO (správa sítě, IDS, VPN)

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS
CCNA Security
CCNP ROUTE
CCNP SWITCH
CCNP TSHOOT

Člen ITC ČR s oprávněním školení CCNA instruktorů.
Člen CEE CCNP Networked Academy s oprávněním školení CCNP instruktorů.

jiri.grygarek(at)vsb.cz

Petr Grygárek

Ing. Petr Grygárek, Ph.D.

Vzdělání:
FEI VŠB-TUO – obor In­že­nýr­ská in­for­ma­tika (1995)
FEI VŠB-TUO – obor In­for­ma­ti­ka a a­pli­ko­va­ná matematika (Ph.D., 2003)

Držitel průmyslových certifikátů:
CCNA (2001)
CCNP (2005)

Zaměstnání:
Tieto CZ

Instruktorské oprávnění ke kurzům (externí lektor):
CCNA 1-4 RS
CCNA Security
CCNP ROUTE
CCNP SWITCH
CCNP TSHOOT

Člen CEE CCNP Networked Academy s oprávněním školení CCNP instruktorů.

petr.grygarek(at)vsb.cz

 Petr Havlíček

Ing. Petr Havlíček

Vzdělání:
SPŠ Kratochvílova (2008)
FEI VŠB-TUO – Ing. (2013)

Držitel průmyslových certifikátů:
CCNA (2010)
CCNA Security (2013)

Zaměstnání:
CIT VŠB-TUO (správa sítě)

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS

petr.havlicek(at)vsb.cz

 Kateřina Bambušková

Ing. Kateřina Bambušková

Vzdělání:
SPŠ – Bruntál – (2003)
FEI VŠB-TUO – Ing. (2010)


Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS

katerina.bambuskova(at)vsb.cz

 Pavel Nevlud

Ing. Pavel Nevlud

Vzdělání:
SPŠE obor Sdělovací a radioelektronická zařízení
VUT Brno, obor Telekomunikace
FEI VŠB-TUO, obor Elektronika a te­le­ko­mu­ni­kač­ní technika

Držitel průmyslových certifikátů:
CCNA (2003)

Zaměstnání:
Pracuje jako odborný asistent na katedře te­le­ko­mu­ni­kač­ní techniky VŠB-TUO.

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS
CCNA Security

pavel.nevlud(at)vsb.cz

Ing. Martin Hlozák

Vzdělání:
SŠ Telekomunikační (2009)
FEI VŠB-TUO, Ing. (2014)

Držitel průmyslových certifikátů:
CCNA (2015)

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS

martin.hlozak(at)vsb.cz

 

Ing. Daniel Stříbný

Vzdělání:
SPŠŠ– Opava – (2005)
FEI VŠB-TUO – Ing. (2012)

Držitel průmyslových certifikátů:
CCNA (2015)

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS

daniel.stribny(at)vsb.cz

Ing. Josef Stoklasa

Vzdělání:
SPŠ Kratochvílova (2005)
FEI VŠB-TUO — obor Elektronika a sdělovací technika (2009)
FEI VŠB-TUO — obor Telekomunikační technika (2011)

Zaměstnání:
CIT VŠB-TUO, systémový administrátor serverů Linux/Unix (2013)

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-2 RS

josef.stoklasa(at)vsb.cz

 

Bc. Přemysl Pala

Vzdělání:
FEI VŠB-TUO Bc. Informatika a výpočetní technika (2006)

Zaměstnání:
CIT Ostravská univerzita (technik Lékařské fakulty)

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS

pala.premysl(at)gmail.com

 Petr Machník

Ing. Petr Machník, Ph.D.

Vzdělání:
FEI VŠB-TUO – magisterský obor Elek­tro­ni­ka a sdělovací technika (2004)
FEI VŠB-TUO – doktorský obor Telekomunikační tech­ni­ka (2008)

Zaměstnání:
Pracuje jako odborný asistent na katedře te­le­ko­mu­ni­kač­ní techniky VŠB-TUO.

Instruktorské oprávnění ke kurzům:
CCNA 1-4 RS

petr.machnik(at)vsb.cz

Instruktoři, kteří působili na Cisco Academy VŠB-TUO

 • Ing. Martin Milata
 • Ing. Adam Janošek
 • Ing. Martin Pustka, Ph.D.
 • Ing. Roman Aprias
 • Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
 • Ing. BcA. Alice Vixie
 • Ing. Stanislav Ulman
 • Jiří Malík
 • Ing. Filip Staněk
 • Ing. Tomáš Kučera
 • Miroslav Kostelný
 • Ing. Pavel Burda
 • Ing. Zdeněk Filipec
 • Ing. Jan Bartošek