Cena

Studium v Cisco Academy je zpoplatněno. Cena za 1 semestr se liší podle toho, zda-li je uchazeč studentem denního studia či kombinovaného studia, popř. externista.

Interní student Externí student  Komerční student
CCNA  2520,- Kč  6000,- Kč  18000,- Kč
CCNP  5040,- Kč  8640,- Kč  26400,- Kč
CCNA Security  2520,- Kč  6000,- Kč  18000,- Kč

Interní student je student denního studia VŠB-TUO.

Externí student je zaměstnanec VŠB-TUO, kombinovaný student VŠB-TUO nebo student jiné univerzity. Ceny pro externí studenty platí i pro studenty, kteří první a druhý semestr úspěšně absolvovali jako interní studenti na naší akademii ještě v době svého bakalářského nebo magisterského studia a ve studiu zbývajících dvou semestrů příslušné úrovně (CCNA/CCNP) chtějí bezprostředně poté pokračovat.

Komerční student je zaměstnanec, který nestuduje ani nepracuje na VŠB-TUO.