Cena

Studium v Cisco Academy je zpoplatněno. Cena za 1 semestr se liší podle toho, zda-li je uchazeč studentem denního studia či kombinovaného studia, popř. externista. Ceny bez DPH 21% .

Interní / Externí student  Komerční student
CCNA  4240,- Kč  18000,- Kč
CCNP  7750,- Kč  26400,- Kč
CCNA Security  4240,- Kč  18000,- Kč

Interní student je student denního studia VŠB-TUO.

Externí student je zaměstnanec VŠB-TUO, kombinovaný student VŠB-TUO nebo student jiné univerzity. Ceny pro externí studenty platí i pro studenty, kteří první a druhý semestr úspěšně absolvovali jako interní studenti na naší akademii ještě v době svého bakalářského nebo magisterského studia a ve studiu zbývajících dvou semestrů příslušné úrovně (CCNA/CCNP) chtějí bezprostředně poté pokračovat.

Komerční student je zaměstnanec, který nestuduje ani nepracuje na VŠB-TUO.