Profil studenta

Profil studenta kurzů CCNP

Kurzy CCNP jsou kurzy pokročilé a jsou určeny pro studenty se zájmem o práci v oblasti počítačových sítí. Typicky jsou to studenti, kteří již v tomto oboru pracují nebo se v  chystají ucházet se o místo v tomto oboru. Jednoznačnými kandidáty jsou studenti, kteří již absolvovali kurzy CCNA, dále pak také studenti, kteří již absolvovali některý z pokročilých předmětů počítačových sítí na universitě, např. TPS – technologie počítačových sítí, popř. SPS – směrované a přepínané sítě, popř. mají více zkušeností z praxe. Student CCNP chce nejenom zvládnout rutinní konfiguraci směrovačů a přepínačů v prostředí „enterprise“, tedy rozhlehlých sítí, ale také detailně znát principy a funkce jednotlivých protokolů s cílem samostatného rozhodování a improvizace při řešení problémů.

Profil studenta kurzů CCNA

Kurzy  CCNA jsou kurzy základní a jsou určeny pro studenty, kteří nemají žádné zkušenosti v oblasti počítačových sítí, tj. např. studenty ze středních škol, kteří začínají studium na universitě a chtějí si rozšířit své znalosti, studenty, kteří se o oblast sítí zajímají a chtějí se sítěmi zabývat i do budoucna. Absolvování základních předmětů z oblasti počítačových, např. POS – Počítačové sítě, je zde výhodou ale nikoliv nutnou podmínkou.

Profil studenta kurzu CCNA Security, ASA Security

Kurz  CCNA Security je kurz pokročilý a je určen pro studenty, kteří již absolvovali základní kurz CCNA, popř. již mají zkušenosti s konfigurací sítí a chtějí si rozšířit své znalosti o oblast bezpečnosti a zárověň již nechtějí či nemohou absolvovat kurzy pokročilé CCNP. CCNA Security se zabývá bezpečností na platformě Cisco směrovačů, ASA Security se zabývá bezpečností na platformě Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).