Typy kurzů

CCNA Cybersecurity Operations

je kurz týkající se bezpečnosti síťové a serverové infrastruktury a všech dalších oblastí, které na tuto tématiku navazují. Kurz je moderně a interaktivně zpracován, účastník řeší jednotlivé úlohy přímo na virtuálním běžícím operačním systému (Linux, Windows) , jehož obraz se stáhne a spustí na lokálním počítači (VirtualBox).

CCNA RS – Cisco Certified Network Associate Routing and Switching

je kurz základní úrovně určený pro studenty, kteří nemají žádné zkušenosti v oblasti počítačových sítí, tj. např. studenti ze středních škol, kteří začínají studium na universitě a chtějí si rozšířit své znalosti, studenti, kteří se o oblast sítí zajímají a chtějí se sítěmi zabývat i do budoucna. Absolvování základních předmětů z oblasti počítačových sítí, např. POS – Počítačové sítě, je zde výhodou ale nikoliv nutnou podmínkou.

Studium tohoto kurzu je čtyřsemestrální, kurz je tématicky rozdělen na části

  • CCNA1, CCNA2 – odpovídá certifikaci CCENT
  • CCNA3, CCNA4 – odpovídá certifikaci CCNA RS

CCNP – Cisco Certified Network Professional

je kurz pokročilé úrovně určený pro studenty, kteří již v tomto oboru mají zkušnosti. Jednoznačnými kandidáty jsou studenti, kteří již absolvovali kurzy CCNA, dále pak také studenti, kteří již absolvovali některý z pokročilých předmětů počítačových sítí na universitě, např. TPS – technologie počítačových sítí, popř. SPS – směrované a přepínané sítě, popř. mají více zkušeností z praxe.

Studium tohoto kurzu je třísemestrální, kurz je tématicky rozdělen na části CCNP ROUTE, CCNP SWITCH, CCNP TROUBLESHOOT.

CCNA Security – Cisco Certified Network Associate Security

je kurz pokročilý a je určen pro studenty, kteří již absolvovali základní kurz CCNA, popř. již mají zkušenosti s konfigurací sítí a chtějí si rozšířit své znalosti o oblast bezpečnosti.

Studium tohoto kurzu je jednosemestrální.

ASA Security

je kurz pokročilý a je určen pro studenty, kteří již absolvovali základní kurz CCNA, popř. již mají zkušenosti s konfigurací sítí a chtějí si rozšířit své znalosti o oblast bezpečnosti. Od kurzu CCNA Security se liší tím, že se kompletně věnuje platformě Cisco ASA, na rozdíl od kurzu CCNA Security, který se věnuje bezpečnosti na směrovačích.

Individuální kurzy

Zabýváme se i dalšími specializacemi z různých oblastí (bezdrátové sítě, MPLS … ). Zkušenosti z těchto oblastí můžeme předat dále formou specializovaných kurzů „na míru“.