Profil absolventa

Profil absolventa kurzů CCNP

Cílem kurzů CCNP je připravit jejich absolventy na výkon povolání pokročilé správy v oblasti směrovaných i přepínaných sítí, jejich návrhu a rychlé orientaci při hledání problémů. Absolvent kurzu rozumí funkci probíraných protokolů a mechanizmů a je schopen samostatného rozhodování a improvizace při řešení problémů.

Absolvováním kurzu získá uchazeč znalosti z oblastí:

 • návrhu a implementace enterprise sítí (enterprise campus, edge, teleworker …)
 • diagnostiky problémů ve směrovaných i přepínaných sítích
 • konfigurace EIGRP a multiarea OSPF protokolů, policy routing, redistribuce mezi směrovacími protokoly
 • návrhu a implementace směrování pomocí protokolu BGP
 • implementace protokolu IPv6
 • konfigurace vysoké dostupnosti a redundance v kampusových sítích (HSRP, VRRP, GLBP, EC)
 • konfigurace bezpečnostních mechanizmů na přístupových přepínačích (DHCP Snoop., ARP inspection, Private VLANS)

Absolventi kurzů CCNP jsou připraveni na certifikační zkoušku pro získání průmyslové certifikace Cisco Certified Network Professional.

Profil absolventa kurzů CCNA

Cílem kurzů CCNA je připravit jejich absolventy na výkon povolání v oblasti problematiky počítačových sítí. Absolvent získá základní technické povědomí z oblasti počítačových sítí, je schopen reagovat na požadavky uživatelů, kdy požadavek buďto vyřeší popř. jej eskaluje síťovým specialistům.

Absolvováním kurzu získá uchazeč základní znalosti z oblastí:

 • propojení aktivních prvků, rozhraní ethernet, serial
 • praktické dovednosti pro návrh instalaci a měření strukturované kabeláže
 • návrhu adresování sítí (VLSM)
 • základní konfigurace směrovacích protokolů EIGRP a OSPF
 • konfigurace VLANů, spanning-tree protokol
 • konfigurace DHCP, NAT

Absolventi kurzů CCNA jsou připraveni na certifikační zkoušku pro získání průmyslové certifikace Cisco Certified Network Associate.

Profil absolventa kurzů CCNA Security

Cílem kurzů CCNA Security je připravit jejich absolventy na výkon povolání v oblasti problematiky počítačových sítí se specializací v oblasti bezpečnosti. Absolvent je schopen reagovat na požadavky uživatelů týkající se bezpečnosti, kdy požadavek buďto vyřeší popř. jej eskaluje síťovým specialistům. Umí pracovat s firewally a zařízeními pro detekci anomálií.

Absolvováním kurzu získá uchazeč znalosti z oblastí:

 • analýzy rizik, Cisco Self Defending Network
 • implementace firewallu (ZBF, ACL, IPS, IDS)
 • implementace VPN
 • ověřování uživatelů pomocí AAA na serverech RADIUS, TACACS
 • zabezpečení služeb na směrovači (SNMP, NTP, SYSLOG…)
 • ochrany sítě proti útokům (ARP Inspection, DHCP Snooping)
 • nasazení autentizačních protokolů EAP
 • zabezpečení hlasových služeb

Absolventi kurzů CCNA Security jsou připraveni na certifikační zkoušku pro získání průmyslové certifikace Cisco Certified Network Associate Security.